Działania


Zajmujemy się osobami posiadającymi przetokę stomijną, pomagamy im zaakceptować nową sytuację życiową, niosąc pomoc zaraz po operacji pacjentowi jak i rodzinie. Uczymy jak żyć ze stomią, jak ją pielęgnować, uczymy zakładać sprzęt stomijny. Prowadzimy spotkania, prelekcje. Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych.