Historia


Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne powstało w 2008 r. ale działalność na rzecz osób ze stomią prowadzona jest od 1992 r.

Wcześniej jako Oddział Regionalny w Łodzi Polskiego Towarzystwa Opieki Nad Chorymi ze Stomia POL-ILKO.